Қазақстанның қаржы министрлігі 21қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕОКАМ-48 бірінші шығарылымын (KZK200000729, MOM048_0054) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,90 %-бен орналастырып, 40,6 млрд теңге тартты

21.09.22 19:13
/KASE, 21.09.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың 21 қыркүйегінде KASE сауда-саттық жүйесінде төменде келтірілген шарттарда (Нұр-сұлтан қ.уақытымен) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің, TONIA мөлшерлемесіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің (МЕОКАМ) мамандандырылған сауда- саттығының (орналастыру және қосымша орналастыру бойынша) екі сессиясы өткенін хабарлайды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------------------- ------------------------------- Сауда-саттық күні: 21.09.22 Өтеуге дейінгі мерзім: 4,0 жыл (1 435 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге: 40 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" баға Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 70 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесімдеу уақыты: 21.09.22, 15:00 Төлем күні: 23.09.22 Шектелімді қарсылама өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімді бағасына тең немесе сатушы үшін неғұрлым тиімді болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: орташа сараланған баға бойынша --------------------------------------------------------------------------------------- Астана қ.уақытымен 15:30-дан 16:00-ге дейін эмитент KASE сауда-саттық жүйесінде мамандандырылған сауда-саттық шеңберінде 30 000,0 млн теңге сомасында көрсетілген облигацияларды ауыстыруды жоспарлады. Қосымша орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтпеді деп танылды, себебі KASE сауда-клирингтік жүйесінде өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталған сәтте белсенді өтінімдер болмады. --------------------------------------------------------------------------- ОРНАЛАСТЫРУ КЕЗІНДЕГІ СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------- ------------------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді): 14 / 14 оның ішінде: – шектеулі: 14 / 14 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 42 380,9 оның ішінде: – шектеулі: 42 380,9 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным, %: 105,7 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық / белсенді): – минималды 99,2497 – максималды 100,0212 – орташа сараланған 99,9790 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық /белсенді): – минималды 13,8900 – максималды 14,1500 – орташа сараланған 13,9042 ------------------------------------------------------- ------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне 16,5 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 27,8 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 55,7% тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигация: 40 575 560 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 40 681 979 759,3 Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7 Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың 2 саны Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан%: 101,4 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 96,0 сұранымнан % – минималды 99,9915 – максималды 100,0212 – орташа сараланған 99,9920 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 13,8900 – максималды 13,9000 – орташа сараланған 13,8998 ------------------------------------------------------------------------------ Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан орналастыру кезінде 17,2% брокерлік – дилерлік ұйымдардың үлесіне, 27,5 % басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне, 55,3% өзге заңды тұлғалардың үлесіне келді. Бұрын жүргізілген орналастыруды ескере отырып, 54 шығарылымның МЕОКАМ-48 толық көлемі (KZK200000729, MOM048_0054) номиналды құны 65 808 893 000 теңге сомасында 65 808 893 облигацияны құрады. Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 схемасы бойынша жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі аукционда сатылған МЕКАМ KASE қайталама нарығында кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен мәмілелер бойынша міндеттемелер орындалған күннен кейінгі келесі жұмыс күні айналысқа жіберілетін болады. Бұл ретте облигациялар KASE сауда-саттық жүйесінде таза бағаларда бағалануы тиіс. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелері https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM048_0054/ сілтемесі бойынша жарияланған [2022-09-21]