"МФО Bravo Business" ЖШС 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

12.08.22 12:14
/KASE, 12.08.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "МФО BRAVO BUSINESS" ЖШС (Нұр-Сұлтан) KASE-ге Компанияның 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебін ұсынды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------ 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- --------- -------- Меншікті капитал 478 402 103 661 Жиынтық активтер 1 746 159 103 783 Жиынтық міндеттемелер 1 267 757 122 Таза пайда (таза шығын) 259 072 -670 ROA, % 14,84 -0,65 ROE, % 54,15 -0,65 ------------------------------------------ Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "МинТакс Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай "МФО Bravo Business" ЖШС қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелері және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысы. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/MFBB/mfbbf6_2021_cons_rus.pdf [2022-08-12]