"СевКазЭнерго" АҚ 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

08.08.22 17:36
/KASE, 05.08.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ (Петропавловск) KASE-ге Компанияның 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебін ұсынды. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ---------------------------------------------------------- 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ---------------------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 70 029 987 55 587 078 Жиынтық активтер 137 476 481 123 998 579 Жиынтық міндеттемелер 67 446 494 68 411 501 Сату көлемі 41 306 477 39 859 420 Жалпы кіріс 9 370 595 7 832 309 Таза пайда (таза шығын) -13 744 946 84 813 Жай акцияның баланстық құны, теңге 484,96 385,46 ROA, % -10,00 0,07 ROE, % -19,63 0,15 ROS, % -33,28 0,21 ---------------------------------------------------------- Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "Делойт" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай "СевКазЭнерго" АҚ қаржылық жағдайын, сондай- ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелері және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысы. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/SKEN/skenf6_2021_cons_rus.pdf [2022-08-08]