10 тамызда Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 12 тамызда болатын МЕККАМ-12 (KZK100000274, MKM012_0151) 150-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

08.08.22 15:20
/KASE, 08.08.22/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2022 жылдың 10 тамызында KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕККАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізілетіді (Нұр- Сұлтан уақыты). ----------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздың тұрпаты: МЕККАМ-12 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZK100000274 Шығарылымның реттік саны: 0151 / 012 KASE сауда-саттық коды: MKM012_0151 Номиналды құны, теңгемен: 100,00 Төлеу күні: – Айналысқа жіберу күні: 12.08.22 Айналыста болудың соңғы күні: 11.08.23 Өтеу мерзімі: 12.08.23 Айналыста болу мерзімі: 365 күн Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------ ---------------------- Сауда-саттық күні: 10.08.22 Өтеуге дейінгі мерзім: 25 000,0 Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: "таза" бағасы Сауда-саттық заты: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 10.08.22, 15:00 Төлеу күні және уақыты: 12.08.22 Шектелімді қарсылама өтінімдерді қарсылама өтінімдердің қанағаттандыру тәсілі: мөлшеріне пропорционалды Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру бірыңғай кесімді тәсілі: бағалары бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бірыңғай кесімді бағасы бойынша ----------------------------------------------------------------- *Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Осы орналастыру бойынша есеп айырысулар Т+2 сызбасы бойынша жүзеге асырылады. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Сауда-клирингілік жүйелерде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MKM012_0151/ мекен-жайында танысуға болады. [2022-08-08]