"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

03.06.22 14:35
/KASE, 02.06.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "CAPITAL LEASING GROUP (КАПИТАЛ ЛИЗИНГ ГРУП)" ЖШС (Алматы) Компанияның 2021 жылғаы қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті KASE-ге ұсынды. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------ 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- --------- -------- Меншікті капитал 885 134 631 383 Жиынтық активтер 3 174 484 701 577 Жиынтық міндеттемелер 2 289 350 70 194 Таза пайда (таза шығын) 253 751 31 383 ROA, % 7,99 4,47 ROE, % 28,67 4,97 ------------------------------------------ Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "RSM Qazaqstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/CLSG/clsgf6_2021_rus.pdf [2022-06-03]