"Альфа-Банк" Еншілес ұйымы" АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

21.04.22 16:35
/KASE, 21.04.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "АЛЬФА-БАНК" ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ" АҚ (Алматы) Биржаға Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті берді. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ----------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.21 31.12.20 ----------------------- -------- -------- Меншікті капитал 124 177 103 587 Жиынтық активтер 886 456 741 230 Жиынтық міндеттемелер 762 279 637 643 Таза пайда (таза шығын) 32 978 25 279 ROA, % 215,27 183,67 ROE, % 3,72 3,41 ----------------------------------------- Компанияның 2021 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Альфа-Банк" Еншілес ұйымы" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған кезең үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/ALBN/albnf6_2021_rus.pdf [2022-04-21]