"ЛОГИКОМ" АҚ 2020 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

24.06.21 15:34
/KASE, 24.06.21/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "ЛОГИКОМ" АҚ (Алматы), компанияның 2020 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------------------ 31.12.20 31.12.19 Көрсеткіш ж.б. ж.б. -------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 6 457 946 5 734 346 Жиынтық активтер 46 753 927 40 959 734 Жиынтық міндеттемелер 40 295 981 35 225 388 Сату көлемі 41 913 880 29 384 424 Жалпы кіріс 6 469 460 4 612 771 Таза пайда (таза шығын) 723 600 710 921 Акциялардың баластық құны, теңге 3 074 2 731 ROA, % 1,55 1,74 ROE, % 11,20 12,40 ROS, % 1,73 2,42 ------------------------------------------------------ Компанияның 2020 жылға қаржылық есеп берушілігінің "Центраудит- Казахстан" ҰАК ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік барлық елеулі аспектілерде 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, "ЛОГИКОМ" АҚ және оның еншілес ұйымдарының қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/LOGC/logcf6_2020_cons_rus.pdf [2021-06-24]