"Фридом Финанс" АҚ 2020 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

18.05.21 10:26
/KASE, 18.05.21/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Фридом Финанс" АҚ (Алматы), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2020 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): ----------------------------------------------------- 31.12.19 Көрсеткіш 31.12.20 ------------------------------ ----------- ---------- Меншікті капитал 42 938 203 26 016 405 Жиынтық активтер 138 797 176 56 736 980 Жиынтық міндеттемелер 95 858 973 30 720 575 Таза пайда (таза шығын) 6 743 423 915 699 Акцияның баланстық құны, теңге 5 881,95 3 877,27 ROA, % 4,86 1,61 ROE, % 15,70 3,52 ----------------------------------------------------- Компанияның 2020 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "Делойт" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "Фридом Финанс" АҚ және оның еншілес кәсіпорынның барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/FFIN/ffinf6_2020_cons_rus.pdf [2021-05-18]