"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ 2020 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

08.04.21 09:47
/KASE, 07.04.21/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ (Нұр- Сұлтан), компанияның 2020 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2020 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ----------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.20 31.12.19 ----------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 113 689 389 88 425 857 Жинытық активтер 641 643 809 453 981 898 Жиынтық міндеттемелер 527 954 420 365 556 041 Таза пайда (таза шығын) 10 171 212 3 517 087 ROA, % 1,59 0,77 ROE, % 8,95 3,98 ----------------------------------------------- Компанияның 2020 жылға қаржылық есеп берушілігінің "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/IDFR/idfrf6_2020_rus.pdf [2021-04-08]