"Сентрас Секьюритиз" АҚ 2020 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

07.04.21 18:22
/KASE, 07.04.21/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE, Биржаға) ресми тізімінде тұрған "СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ" АҚ (Алматы), компанияның 2020 жылға қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2020 жылдың 31 желтоқсандағы аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгеше көрсетілмесе, мың теңгемен): ------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.20 31.12.19 ----------------------- --------- --------- Меншікті капитал 3 015 729 2 375 982 Жинытық активтер 3 632 527 2 696 838 Жиынтық міндеттемелер 616 798 320 856 Таза пайда (таза шығын) 644 747 210 920 ROA, % 17,75 7,82 ROE, % 21,38 8,88 ------------------------------------------- Компанияның 2020 жылға қаржылық есеп берушілігінің "ALMIR CONSULTING" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есептілік 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай "Сентрас Секьюритиз" АҚ қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС- ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/CSEC/csecf6_2020_rus.pdf [2021-04-07]