Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕККАМ-12 (KZK100000258, MKM012_0149) 149-шы шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық қайталап өткізіледі

26.02.21 09:38
/KASE, 26.02.21/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕККАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕККАМ-12 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZK100000258 Шығарылымның реттік саны: 0149 / 012 KASE сауда-саттық коды: MКM012_0149 Номиналды құны, теңгемен: 100,00 Айналымдағы облигация көлемі, дана: 1 427 352 679 Айналысқа жіберу күні: 20.01.21 Айналыста болудың соңғы күні: 19.01.22 Өтеу мерзімі: 20.01.22 Айналым мерзімі: 365 күн Уақыттық базасы: actual / actua8 ----------------------------------------------- ------------------------- Сауда-саттық күні: 26.02.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 328 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 40 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70 Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) дейін Төлеу күні және уақыты: 26.02.21, 15:00 Қанағатандыру әдісі: ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе тәсілі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша ------------------------------------------------------------------------- * ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағидаға сәйкес нарықтық өтінім беру тек қана сауда-саттық қатысушысының бір қатысушыға нарықтық өтінім берудің жеткілікті пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттық қатысушысының шектеулі өтінім бергеннен кейін ғана мүмкін; сонымен қатар, егер бір сауда-саттық қатысушысына нарықтық өтінімнің жеткілікті пайызы бұзылған болса, шектеулі өтінімді алуға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Дәл осы көрсеткіш сауда-саттық заты болып табылады. Өтінімдегі қаржы құралының саны ретінде облигациялардың данамен саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны лотқа теің немесе еселі болуы тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде облигациялар санының , өтінімде көрсетілген, бағасына көбейтіндісі көрсетілуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шағыру туралы толық ақпаратпен http://kase.kz/ru/gsecs/show/MKM012_0149/ мекен-жайында танысуға болады. [2021-02-26]