ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ 2020 ЖЫЛДЫҢ 04 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП KASE ИНДЕКСІНІҢ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІН АНЫҚТАДЫ

15.10.20 16:22
/KASE, 15.07.19/ – Қазақстан қор биржасының (KASE) Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің шешімімен 2020 жылдың 14 қарашасындағы шешімімен, KASE "Қор нарығының индикаторларының есептеу әдістемесі" (одан әрі – Әдістеме) ішкі құжатына сәйкес, KASE Индексін есептеу үшін акциялардың өкілеттік тізімі анықталды. Аталмыш шешімге сәйкес 2020 жылдың 04 қарашасынан бастап KASE Индексін есептеу үшін өкілетті тізім өзгертусіз қалады. Осылайша, 2020 жылдың 04 қарашасынан бастап KASE Индексін есептеуде келесу акциялардың парамерлері қолданылады: -------------------------------------------------------------------------- # р/с Акцияның ҰСН немесе ISIN Эмитент Fi Ri Үлесі коды ----- -------- --------------- ---------------------- ---- --------- ----- 1 CCBN KZ0007786572 "Банк ЦентрКредит" АҚ 38,4 1,0000000 4,2 2 GB_KZMS GB00B0HZPV38 KAZ Minerals PLC 61,3 0,0640641 15,1 3 HSBK KZ000A0LE0S4 "Қазақстан Халық жинақ 35,5 0,1129389 14,1 банкі" АҚ 4 KCEL KZ1C00000876 "Кселл" АҚ 25,0 0,4348231 16,1 5 KEGC KZ1C00000959 "KEGOC" АҚ 10,0 1,0000000 12,3 6 KZAP KZ1C00001619 "Казатомпром" ҰК АҚ 25,0 0,1409418 15,2 7 KZTK KZ0009093241 "Қазақтелеком" АҚ 23,0 0,8271416 14,4 8 KZTO KZ1C00000744 "КазТрансОйл" АҚ 10,0 1,0000000 8,6 -------------------------------------------------------------------------- КЕСТЕГЕ ТҮСІНІКТЕМІ ҰСН немесе ISIN – акцияның ұлттық немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі. Эмитент – акциялар эмитентінің қысқаша атауы. Fi – 01.10.20 жағдай бойынша еркін айналыстағы акциялардың туындысы ретінде алынған, 01.10.20 Биржада тіркелген соңғы мәміленің бағасына және әр атаудағы акцияның индекстің мәніне ықпал ету үлесін шектейтін, Ri коэффициентіне көбейтінді ретінде алынған, параметр. Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау комитеті шектеу коэффициенттерінің мәнін қайта есептеу туралы шешім қабылдағаннан кейін, яғни, 04.11.20 жағдай бойынша, Fi мәні өзгереді, себебі акциялардың ағымдағы бағасына сәйкес түзетілетін болады. Ri – шектеу коэффициент – әрбір акцияның индекс мәніне ықпалын 0,15 (15 %) пайызға дейін шектейтін, параметр, оны есептеу тәртібі Әдістемеде анықталады. Үлес – қандай да бір атаудағы акциялар құнының, KASE Индексін есептеу үшін арналған өкілетті тізімнің барлық атаудағы акцияларының жиынтық нарықтық сомасының үлесі. Пайызбен көрсетіледі. Әдістеменің мәтіні KASE интернет-сайтында жарияланған – http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf [2020-07-15]