"Компания Фаэтон" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

29.06.20, 15:58
/KASE, 29.06.20/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "КОМПАНИЯ ФАЭТОН" АҚ (Алматы) компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): --------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 7 048 008 6 595 966 Жиынтық активтер 19 017 019 16 466 937 Жиынтық міндеттемелер 11 969 011 9 870 971 Сауда-саттық көлемі 2 113 780 1 511 099 Жалпы кіріс 1 410 223 861 211 Таза пайда (таза шығын) 782 315 761 216 ROA, % 4,11 4,62 ROE, % 11,10 11,54 ROS, % 37,01 50,37 --------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "ТрастФинАудит аудиторлық компаниясы" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "Компания Фаэтон" АҚ және оның еншілес ұйымдары барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/FATN/fatnf6_2019_cons_rus.pdf [2020-06-29]