"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

25.06.20 12:40
/KASE, 25.06.20/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)" АҚ (Алматы) компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): -------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ---------------------------------- ---------- ----------- Меншікті капитал 18 243 859 23 465 549 Жиынтық активтер 68 615 365 118 101 272 Жиынтық міндеттемелер 50 371 506 94 635 723 Таза пайда (таза шығын) -5 940 246 -817 179 Жай акцияның баланстық құны, теңге 1 055,08 1 357,86 ROA, % -8,66 -0,69 ROS, % -32,56 -3,48 --------------------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "BDO Kazakhstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ және оның еншілес ұйымдары барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/LARI/larif6_2019_cons_rus.pdf [2020-06-25]