"Батыс транзит" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

19.06.20 20:27
/KASE, 19.06.20/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "БАТЫС ТРАНЗИТ" АҚ (Алматы), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): --------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ----------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 9 411 204 6 560 520 Жиынтық активтер 32 057 370 30 105 583 Жиынтық міндеттемелер 22 646 166 23 545 063 Сауда-саттық көлемі 14 248 515 9 991 216 Жалпы кіріс 4 777 027 5 590 248 Таза пайда (таза шығын) 2 950 684 3 027 630 ROA, % 9,20 10,06 ROE, % 31,35 46,15 ROS, % 20,71 30,30 --------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "BDO Kazakhstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "Батыс транзит" АҚ және оның еншілес ұйымдары барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/BTTR/bttrf6_2019_cons_rus.pdf [2020-06-19]