"Нұрбанк" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

09.06.20, 17:27
/KASE, 09.06.20/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Нұрбанк" АҚ (Алматы), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): ----------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ----------------------------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 47 652 460 44 783 271 Жиынтық активтер 401 427 513 361 524 875 Жиынтық міндеттемелер 353 775 053 316 741 604 Таза пайда (таза шығын) 1 483 596 7 365 538 Балансовая стоимость простой акции, тенге 4 271,59 4 066,72 Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге 12 398,67 12 398,67 ROA, % 0,37 2,04 ROE, % 3,11 16,45 ----------------------------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "Grant Thornton" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "Нурбанк" АҚ және оның еншілес ұйымдары барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/NRBN/nrbnf6_2019_cons_rus.pdf [2020-06-09]