"ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

09.06.20 16:14
/KASE, 09.06.20/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Forteleasing" (Фортелизинг) АҚ (Алматы), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): -------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ----------------------- ---------- --------- Меншікті капитал 1 387 071 1 299 463 Жиынтық активтер 10 329 928 9 938 760 Жиынтық міндеттемелер 8 942 857 8 639 297 Таза пайда (таза шығын) 91 090 -56 892 ROA, % 0,88 -0,57 ROE, % 6,57 -4,38 -------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік ""ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/TMLZ/tmlzf6_2019_rus.pdf [2020-06-09]