"AMF Group" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

27.05.20 17:50
/KASE, 27.05.20/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "AMF GROUP" АҚ (Нұр-Сұлтан), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): ----------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ------------------------------------------- ---------- ---------- Меншікті капитал 20 469 209 21 410 209 Жиынтық активтер 26 709 086 26 644 411 Жиынтық міндеттемелер 6 239 877 5 234 202 Сауда-саттық көлемі 10 295 227 10 810 266 Жиынтық кірісі 2 259 421 3 281 491 Таза пайда (таза шығын) 920 952 2 058 465 Жай акцияның баланстық құны, теңге 422,38 444,56 Артықшылықты акцияның баланстық құны, теңге 100,00 100,00 ROA, % 3,45 7,73 ROE, % 4,50 9,61 ROS, % 8,95 19,04 ----------------------------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "Crowe Audit KZ" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік ""AMF Group" АҚ және оның еншілес ұйымдары барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық жағдайын көрсетеді. Қорытындысына "Қызметтің үздіксіз жүргізілуіне қатысты айтарлықтай белгісіздік" бөлімі жатады. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/AKFI/akfif6_2019_cons_rus.pdf [2020-05-27]