"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2019 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады

22.05.20, 14:42
/KASE, 22.05.20/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық Ұйымы" АҚ (Алматы), компанияның қаржылық есеп берушілігі бойынша 2019 жылға аудиторлық есепті жариялады. 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудит жүргізілген мәліметтерге сәйкес (өзгесі көрсетілмесе, мың): ---------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ---------------------------------- ----------- ----------- Меншікті капитал 69 092 536 61 886 534 Жиынтық активтер 272 706 194 267 325 870 Жиынтық міндеттемелер 203 613 658 205 439 336 Таза пайда (таза шығын) 8 591 766 4 619 146 Жай акцияның баланстық құны, теңге 11 326,54 10 146,74 ROA, % 3,15 1,73 ROE, % 12,44 7,46 ---------------------------------------------------------- Компанияның 2019 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитті "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық тұжырымдамаға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық Ұйымы" АҚ барлық елеулі көрсеткіштер бойынша 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша шоғырдандырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ, ҚЕХС сәйкес, көрсетілген датаға шоғырландырылған қаржылық нәтижелер мен бір жылдағы ақша қаржыларының шоғырландырылған қозғалысын нақты көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды – https://kase.kz/files/emitters/KZIK/kzikf6_2019_rus.pdf [2020-05-22]