"North Caspian Petroleum" АҚ (Норт Каспиан Петролеум) өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

23.04.20, 09:08
/KASE, 23.04.20/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "North Caspian Petroleum" АҚ (Норт Каспиан Петролеум) ("North Caspian Petroleum" АҚ (Норт Каспиан Петролеум), бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 11 971 836 дана, артықшылықты акциялар саны – 28 164 дана; - компанияның барлық жарияланған акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- AFFLUENCE ENERGY HOLDING S.A.R.L. 7 800 000 65,15 - - 65,00 М.Сафин 1 783 102 14,89 16 860 59,86* 15,00 А.Е.Самохвалов 1 188 734 9,93 - - 9,91 С.К.Нурлаков 720 000 6,01 - - 6,00 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2020-04-23]