"КазТрансОйл" АҚ 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

18.03.20 14:40
/KASE, 13.03.20/ –Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған,"КазТрансОйл" АҚ (Нұр-Сұлтан), Қазақстан қор биржасына 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2019 жылдың 31 желтоқсанына (мың теңгемен, егер басқа көрсетілмесе): ---------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.19 31.12.18 ---------------------------------- ----------- ----------- Жеке капитал 702 978 966 625 416 199 Жиынтық активтер 912 813 470 803 440 601 Жиынтық міндеттемелер 209 834 504 178 024 402 Таза табыс (таза зиян) 239 625 950 225 399 570 Жай акцияның баланстық құны, теңге 79 754 099 73 005 884 ROA, % 45 121 438 38 484 983 ROE, % 1 808,00 1 608,00 ---------------------------------------------------------- 2019 жылға компанияның қаржылық есебінің "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ және оның еншілес компаниясының қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2019, 2018 және 2017 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – https://kase.kz/files/emitters/KZTO/kztof6_2019_cons_rus.pdf [2020-03-18]