"Шұбаркөл көмір" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

25.10.19, 12:13
/KASE, 25.10.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Шұбаркөл көмір" АҚ (Караганды, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C49620012 жай акцияларының жалпы саны 3 899 581 дана, KZ1P49620118 артықшылықты акциялар саны – 130 419 дана; - компанияның 3 517 859 жай акциялары және 119 027 артықшылықты акциялары орналастырылған; - компания өзінің 87 акциялары кері сатып алды; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- "Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы" АҚ 1 758 886 50,00 - - 48,36 SHK EURASIAN HOLDING B.V. 1 758 886 50,00 49 205 41,34* 49,72 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2019-10-25]