Fitch Қазақстан Респбликасының жоспарланған халықаралық облигацияларына күтілген "BBB(EXP)" деңгейінде рейтинг берді

20.09.19, 12:08
/Fitch Ratings, Лондон, 19.09.19, KASE тақырыптамасы/ – Fitch Ratings Қазақстанның, еурода номинацияланған, сомасы 10 млрд долл жаһандық орта мерзімдік облигациялары эмиссиясының бағдарламасы шегінде шығарылуы жоспарланған облигацияларына күтілген "BBB(EXP)"деңгейінде рейтинг берді. Ақтық рейтинг, осының алдында алынған ақпаратқа сәйкес келетін, ақырғы құжаттамаларды алғаннан кейін, беріледі. ӨЗЕКТІ РЕЙТИНГІЛІК ФАКТОРЛАР Күтілетін рейтинг Қазақстанның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді эмитент дефолтының рейтингімен ("РДЭ") бір деңгейде тұр "BBB"/болжамы"Тұрақты". БОЛАШАҚТА РЕЙТИНГКЕ ЫҚПАЛ ЕТУІ МҮМКІН, ФАКТОРЛАР Облигациялардың рейтингі Қазақстанның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді ЭДР қандай да бір өзгерістеріне сезімтал болады. Fitch Қазақстанның шетел және ұлттық валюталарындағы ұзақ мерзімді ЭДР 2019 жылдың қыркүйек айында "BBB" деңгейінде растады, болжамы"Тұрақты". * Баспасөз мәлімдемесінің толық нұсқасы Fitch Ratings сайтында жарияланған. [2019-09-20]