2019 жылдың қаңтар-шілде айларындағы KASE сауда-саттықтарының көлемі 4,0 % төмендеп, 80,8 трлн теңгені ($ 212,5 млрд) құрады

11.09.19, 16:44
/KASE, 11.09.19/ – 2019 жылдың қаңтар-шілде айларында Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық көлемі нарықтың барлық секторында 80 825,4 млрд теңгені (баламасы 212 492,0 млн АҚШ долларына тең) құрады және 2018 жылмен салыстырғанда 4,0 % төмендеп (долларлық көрсетілімде 16,3%) төмендеді. (мамыр-желтоқсан) 2018 жылдың сегіз айымен (мамыр-желтоқсан) салыстырғанда сауда-саттық көлемі 10,5% өсті. Төмендегі кестеде 2019 жылдағы сауда-саттық көлемі (тарту сомасы бойынша есептелген) нарық секторларына бөлініп көрсетілген және 2018 жылдың көрсеткіштерімен салыстырмалы түрде берілген. ------------------------------------------------------------------------------ І-VІІІ, 2019 жыл І-VІІІ, 2018 жыл Тренд ----------------- ---------------- ---------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ Биржалық нарықтың сауда- құры- сауда- құры- өлшем %-бен секторы саттық лымы, саттық лымы, валюта- көлемі % көлемі % сында -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ млрд теңгемен -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ Бағалы қағаздар нарығы 4 073,9 5,0 2 347,3 2,8 +1 726,6 +73,6 Акциялар 114,1 0,1 400,5 0,5 -286,4 -71,5 – бастапқы нарық <0,1 <0,1 0,5 <0,1 -0,5 -99,0 – қайталама нарық 114,1 0,1 399,9 0,5 -285,8 -71,5 Корпоративтік борыштық БҚ 1 985,2 2,5 473,9 0,6 +1 511,3 +318,9 – бастапқы нарық 1 246,1 1,5 186,8 0,2 +1 059,3 +567,1 – қайталама нарық 739,1 0,9 287,1 0,3 +452,0 +157,4 Қазақстандың МБҚ 1 557,0 1,9 1 136,8 1,4 +420,2 +37,0 – бастапқы нарық 1 278,0 1,6 656,7 0,8 +621,2 +94,6 – қайталама нарық 279,0 0,3 480,1 0,6 -201,0 -41,9 ХҚҰ облигациялары 414,1 0,5 58,6 0,1 +355,6 +607,0 Инвестициялық қорлардың БҚ 0,5 <0,1 0,3 <0,1 +0,2 +77,8 Туынды бағалы қағаздар 3,0 <0,1 277,3 0,3 -274,3 -98,9 Шетел валюталары нарығы 7 727,3 9,6 9 017,2 10,7 -1 289,9 -14,3 Ақша нарығы 69 023,8 85,4 72 810,3 86,5 -3 786,4 -5,2 Репо операциялары 47 587,4 58,9 49 786,1 59,1 -2 198,7 -4,4 – МБҚ-мен "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x – МБҚ-мен авторепо 46 494,6 57,5 48 716,9 57,9 -2 222,4 -4,6 – ББҚ-мен "тікелей" репо 9,3 <0,1 82,8 0,1 -73,5 -88,8 – ББҚ-мен авторепо 786,5 1,0 929,4 1,1 -142,9 -15,4 – неттингпен репо 297,1 0,4 57,0 0,1 +240,0 +421,0 Валюталық своп 21 436,4 26,5 23 024,1 27,4 -1 587,7 -6,9 операциялары – АҚШ долларымен 21 436,1 26,5 23 024,1 27,4 -1 588,0 -6,9 – еуромен 0,1 <0,1 0 0 +0,1 x рубльмен 0,2 <0,1 0 0 +0,2 x Деривативтер нарығы 0,4 <0,1 0 0 +0,4 x Фьючерстер 0,4 <0,1 0 0 +0,4 x -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ БАРЛЫҒЫ 80 825,4 100,0 84 174,8 100,0 -3 349,4 -4,0 -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ млн АҚШ долларымен -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ Бағалы қағаздар нарығы 10 690,8 5,0 6 975,9 2,7 +3 715,0 +53,3 Акциялар 298,3 0,1 1 155,8 0,5 -857,6 -74,2 – бастапқы нарық <0,1 <0,1 1,6 <0,1 -1,6 -99,1 – қайталама нарық 298,3 0,1 1 154,3 0,5 -856,0 -74,2 Корпоративтік борыштық БҚ 5 206,1 2,5 1 422,8 0,6 +3 783,3 +265,9 – бастапқы нарық 3 263,4 1,5 556,0 0,2 +2 707,4 +486,9 – қайталама нарық 1 942,7 0,9 866,8 0,3 +1 075,9 +124,1 Қазақстандың МБҚ 4 088,0 1,9 3 354,1 1,3 +733,9 +21,9 – бастапқы нарық 3 353,7 1,6 1 929,2 0,8 +1 424,5 +73,8 – қайталама нарық 734,3 0,3 1 424,9 0,6 -690,6 -48,5 ХҚҰ облигациялары 1 089,4 0,5 174,3 0,1 +915,1 +525,1 Инвестициялық қорлардың БҚ 1,3 <0,1 0,8 <0,1 +0,5 +55,9 Туынды бағалы қағаздар 7,8 <0,1 868,0 0,4 -860,3 -99,1 Шетел валюталары нарығы 20 288,4 9,5 27 067,9 10,7 -6 779,5 -25,0 Ақша нарығы 181 511,9 85,4 219 754,4 86,6 -38 242,6 -17,4 Репо операциялары 125 167,1 58,9 150 006,9 59,1 -24 839,8 -16,6 – МБҚ-мен "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x – МБҚ-мен авторепо 122 295,6 57,6 146 770,2 57,8 -24 474,6 -16,7 – ББҚ-мен "тікелей" репо 24,3 <0,1 254,3 0,1 -230,0 -90,4 – ББҚ-мен авторепо 2 067,1 1,0 2 810,6 1,1 -743,5 -26,5 – неттингпен репо 780,0 0,4 171,7 0,1 +608,3 +354,2 Валюталық своп 56 344,8 26,5 69 747,5 27,5 -13 402,7 -19,2 операциялары – АҚШ долларымен 56 344,0 26,5 69 747,5 27,5 -13 403,5 -19,2 – еуромен 0,3 <0,1 0 0 +0,3 x рубльмен 0,5 <0,1 0 0 +0,5 x Деривативтер нарығы 1,0 <0,1 0 0 +1,0 x Фьючерстер 1,0 <0,1 0 0 +1,0 x -------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------ БАРЛЫҒЫ 212 492,0 100,0 253 798,1 100,0 -41 306,1 -16,3 ------------------------------------------------------------------------------ Кестеге ескерту: МБҚ-мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; ПИҚ – пайлық инвестициялық қор; корпоративтік борыштық БҚ – беймемлекеттік эмиссиялық борыштық бағалы қағаздар; "тікелей" репо – "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары (репоны ашудың және жабудың тікелей мәмілелерін жасау арқылы); авторепо – "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары; "с/ж" – сауда-саттық өткізілген жоқ. Сауда-саттық көлемі сауда-саттықтың Биржада қолданылатын кез келген әдісімен жасалған, барлық орындалған биржалық мәмілелер бойынша есептелді. [2019-09-11]