"Атамекен-Агро" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебін жарияланды

19.08.19, 15:14
/KASE, 19.08.19, эмитенттің жаңатылған есептілігін ұсынуға байланысты қайта таратылды/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Атамекен-Агро" АҚ (Көкшетау) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың теңгемен, егер басқа көрсетілмесе): --------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ----------------------------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 3 259 696 8 063 209 Жиынтық активтер 74 959 761 70 945 248 Жиынтық міндеттемелер 71 700 065 62 882 039 Сауда-саттық көлемі 15 643 279 20 963 455 Жалпы кіріс 3 108 168 5 277 409 Таза табыс (таза зиян) -4 640 170 59 408 Жай акциялардың баланстық құны, теңге -698,16 -377,62 Артықшылықты акциялардың баланстық құны, 13 800,03 13 876,82 теңге ROA, % -6,19 0,08 ROE, % -142,35 0,74 ROS, % -29,66 0,28 --------------------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "BDO Kazakhstan" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Атамекен- Агро" АҚ және оның еншілес компаниясының қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – http://kase.kz/files/emitters/KATR/katrf6_2018_cons_rus_2.pdf [2019-08-19]