"Атамекен-Агро" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

11.07.19, 09:09
/KASE, 11.07.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Атамекен-Агро" АҚ (Көкшетау, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C57070019 жай акцияларының жалпы саны 15 000 000 дана, KZ1P57070115 артықшылықты акциялар саны – 5 000 000 дана; - компанияның барлық жай акциялары және 15 000 000 артықшылықты акциялары орналастырылған; - компания өзінің 21 429 акциялары кері сатып алды; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- "AGRO PRIME SOLUTIONS" ЖШС 4 584 058 30,60 - - 27,87 "REAL AND LEGAL PARTNERS" (РЕАЛ ЭНД ЛЕГАЛ ПАРТНЕРС) ЖШС 3 395 738 22,67 - - 20,64 "K-INVEST GROUP" ЖШС 2 941 469 19,64 - - 17,88 "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ 899 993 6,01 1 420 000 98,04* 14,10 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2019-07-11]