"КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

04.07.19, 15:21
/KASE, 04.07.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "КазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ (Нұр-Сұлтан) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың теңгемен, егер басқа көрсетілмесе): ----------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ------------------------------------- ------------- ------------- Жеке капитал 193 055 279 255 984 891 Жиынтық активтер 1 627 238 067 1 198 128 112 Жиынтық міндеттемелер 1 434 182 788 942 143 221 Сауда-саттық көлемі 47 704 277 18 121 696 Жалпы кіріс 10 779 514 3 075 683 Таза табыс (таза зиян) -117 915 911 -126 018 119 Жай акциялардың баланстық құны, теңге 382,03 609,40 ROA, % -7,25 -10,52 ROE, % -61,08 -49,23 ROS, % -247,18 -695,40 ----------------------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "Эрнст энд Янг" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Казагро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ және еншілес компаниясы қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – http://kase.kz/files/emitters/KZAG/kzagf6_2018_cons_rus.pdf [2019-07-04]