"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

03.07.19, 11:27
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың теңгемен, егер басқа көрсетілмесе): -------------------------------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ---------------------------------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 24 982 090 17 691 462 Жиынтық активтер 99 843 655 85 129 863 Жиынтық міндеттемелер 74 861 565 67 438 401 Сауда-саттық көлемі 57 670 420 51 943 766 Жалпы кіріс 15 389 066 12 275 942 Таза табыс (таза зиян) 4 969 167 3 243 694 Жай акциялардың баланстық құны, теңге 12 503,00 8 870,00 Артықшылықты акциялардың баланстық құны, теңге 20,00 20,00 ROA, % 4,98 3,81 ROE, % 19,89 18,33 ROS, % 8,62 6,24 -------------------------------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "МинТакс Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – http://kase.kz/files/emitters/UTMK/utmkf6_2018_cons_rus.PDF [2019-07-03]