"Ақтөбе мұнай өңдеу" АҚ 2018 жылға қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

26.06.19 12:19
/KASE, 26.06.19/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Ақтөбе мұнай өңдеу" АҚ (Ақтөбе) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ долларымен, егер басқа көрсетілмесе): ------------------------------------------ Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ---------------------- --------- --------- Жеке капитал 133 343 81 963 Жиынтық активтер 1 234 766 1 378 980 Жиынтық міндеттемелер 1 101 423 1 297 017 Сату көлемі 1 083 759 1 177 223 Жалпы кіріс 254 701 426 076 Таза табыс (таза зиян) 41 797 -24 602 ROA, % 3,39 -1,78 ROE, % 31,35 -30,02 ROS, % 3,86 -2,09 ------------------------------------------ 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің "ALMIR CONSULTING" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына "Ақтөбе мұнай өңдеу" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында – http://kase.kz/files/emitters/AKNP/aknpf6_2018_rus.pdf [2019-06-26]