"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланды

23.05.19 10:36
/KASE, 23.05.19/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізімінде тұрған "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ (Алматы) Қазақстан қор биржасына 2018 жылға шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша аудиторлық есебі жарияланатынын хабарлайды. Аудиттелген мәліметтерге сәйкес 2018 жылдың 31 желтоқсанына (мың АҚШ долларымен, егер басқа көрсетілмесе): -------------------------------------------- Көрсеткіш 31.12.18 31.12.17 ---------------------- ---------- ---------- Жеке капитал 9 488 995 9 267 244 Жиынтық активтер 15 872 416 13 539 120 Жиынтық міндеттемелер 6 383 421 4 271 876 Таза табыс (таза зиян) 7 298 101 4 936 511 ROA, % 45,98 36,46 ROE, % 76,91 53,27 -------------------------------------------- 2018 жылға компанияның қаржылық есебінің аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қаржылық есептілігіне қорытындысына сәйкес "БАСПАНА" ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АҚ қаржылық есептілігі мен қаржы құралдарының айналымы туралы барлық жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдайы бойынша қаржылық жағдайын көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында http://kase.kz/files/emitters/BASP/baspf6_2018_rus.pdf [2019-05-23]