KASE Директорлар кеңесі 2018 жылға Биржаның жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала бекітті

30.04.19 16:51
/KASE, 30.04.18/ – Қазақстан қор биржасы (KASE немесе Биржа) Директорлар кеңесі 2019 жылдың 26 сәуірінде Биржаның жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған, жеке) бекіту туралы шешім қабылдады. Биржаның қаржылық есептілігі 2018 жылға акционерлердің 2019 жылдың 30 мамырында болатын жылдық жалпы жиналысында бекітуге жатады. [2019-04-30]