KASE 2016 ЖЫЛДЫҢ 01 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП KASE ИНДЕКСІН ЕСЕПТЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨКІЛЕТТІЛІК ТІЗІМДІ АНЫҚТАДЫ

12.10.17 11:18
/KASE, 12.10.17/ – Қазақстан қор биржасы (KASE), "Қор нарығы индикаторын есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына (бұдан әрі – Әдістеме) сәйкес Индекс және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің 2017 жылдың 11 қазанындағы шешімімен, 2017 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімін анықтады. Аталмыш шешімге сәйкес, 2017 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE Индексін есептеу үшін өкілеттік тізімен "Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) KZ1C36280010 (KZ0007786572, CCBN) жай акциялары шағырылады. Акциялар биржалық нарықта акциялардың өтімділігі Әдістемеде белгіленген өлшемдердің біріне сәйкес келмегендіктен шығарылды. Сонымен, 2017 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE Индексін есептегенде келесі акциялардың параметрлері қолданылатын болады: ---------------------------------------------------------------------- # р/с Акцияның ҰСН немесе ISIN Эмитент Fi Ri Үлесі коды ----- -------- --------------- ----------------- ----- --------- ----- 1 GB_KZMS GB00B0HZPV38 KAZ Minerals PLC 155,5 0,0800000 14,4 2 HSBK KZ1C33870011 "Қазақстан Халық 148,5 0,2100000 жинақ банкі" АҚ " 15,0 3 KCEL KZ1C59150017 "Кселл" АҚ 148,2 0,7400000 15,3 4 KEGC KZ1C34930012 "KEGOC" АҚ (KEGC) 106,5 1,0000000 10,8 5 KZTK KZ1C12280018 "Қазақтелеком" АҚ 126,7 1,0000000 14,7 6 KZTO KZ1C29950017 "ҚазТрансОйл" АҚ 142,5 1,0000000 15,2 7 RDGZ KZ1C51460018 "ҚазМұнайГаз" 142,2 0,1000000 Барлау Өндіру" АҚ 14,6 ---------------------------------------------------------------------- КЕСТЕГЕ ТҮСІНДІРМЕ ҰСН немесе ISIN – акцияның ұлттық немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі. Эмитент – акция эмитентінің қысқаша атауы. Fi – 01.07.17 жылы KASE-де тіркелген, соңғы мәміле бағасының, 13.07.17 жылға еркін айналыстағы акциялар санының және, әрбір атаулы акциясының индекс мәніне әсер ету үлесін шектейтін, Ri коэфициентінің көбейтіндісі нәтижесінде алынған параметр, млн АҚШ долларымен көрсетіледі. Индекс және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің шешімі күшіне енгеннен кейін, яғни 01.07.17 басында Fi мәні біршама басқа болады, өйткені акциялардың ағымдағы бағаларына сәйкес Ri коэффициенттері түзетілетін болады. Ri – шектеу коэффициенті – есептесу тәртібі Әдістемеде берілген, 0,15 (15 %) дейін индекс мәніне әрбір акцияның әсер ету үлесін шектейтін параметр. Үлес – KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімде тұрған, барлық атаулылар акцияларының жалпы нарықтық құнындағы қандай да бір атаулы акциясының жалпы нарықтық бағасының үлесі. Әдістеме мәтіні KASE интернет-сайтында http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met_izm6.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. [2017-10-12]