"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2017 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

13.01.17 15:36
/KASE, 13.01.17/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2017 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C05500018 жай акцияларының жалпы саны 5 827 140 дана, KZ1P05500114 артықшылықты акциялар саны – 107 910 дана; - компанияның 1 942 380 жай акциялары және барлық артықшылық акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY 917 235 47,22 6 102 5,65* 45,03 NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED 194 000 9,99 - - 9,46 METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD 174 815 9,00 - - 8,53 METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE. LTD 155 390 8,00 - - 7,58 NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD 155 390 8,00 - - 7,58 "KOLUR HOLDING AG" АҚ 131 939 6,79 35 092 32,52* 8,15 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2017-01-13]