"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2015 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша ұзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды

09.07.15 10:41
/KASE, 09.07.15/ – Акциялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған, "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (Өскемен, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2015 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C05500018 жай акцияларының жалпы саны 5 827 140 дана, KZ1P05500114 артықшылықты акциялар саны – 107 910 дана; - компанияның 1 942 380 жай акциялары және барлық артықшылық акциялары орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан аса көлемдегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: -------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялары, акциялары, ------------------------ ---------------------- Компанияның орналасты- орналасты- орналасты- рылған осы рылған осы рылған осы атаудағы атаудағы атаудағы акциялар- акциялар- акциялар- дың жалпы дың жалпы дың жалпы санындағы санындағы санындағы Атауы, аты-жөні дана ұлесі, % дана ұлесі, % ұлесі, % -------------------- ------------- ---------- ----------- ---------- ----------- SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY 917 235 47,22 6 102 45,03 "KOLUR HOLDING AG" АҚ 131 939 6,79 16 172 7,22 NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED 194 000 9,99 9,46 NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD 155 390 8,00 7,58 METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD 174 815 9,00 8,53 METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE. LTD 155 390 8,00 7,58 -------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE есептеді. [2015-07-09]