KASE 2013 ЖЫЛДЫҢ 01 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП KASE ИНДЕКСІН ЕСЕПТЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨКІЛЕТТІЛІК ТІЗІМІН АНЫҚТАДЫ

12.10.13 18:04
/KASE, 12.10.13/ – Қазақстан қор биржасы (KASE), "Қор нарығы индикаторын есептеу әдістемесі" атты KASE ішкі құжатына (бұдан әрі - Әдістеме) сәйкес Индекс және бағалы қағаздарды бағалау комитетінің 2013 жылдың 12 қазынандағы шешімімен, 2013 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімін анықтады. Аталған шешімге сәйкес 2013 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE индексі есебі үшін акциялардың өкілдік тізімі өзгеріссіз қалады. Сонымен, 2013 жылдың 01 қарашасынан бастап KASE Индексін есептегенде келесі акциялардың параметрлері қолданылатын болады: --------------------------------------------------------------------------- # п/п Акция коды ҰСН немесе ISIN Эмитент Fi Ri Үлесі ----- ---------- --------------- -------------------- ----- --------- ----- 1 CCBN KZ1C36280010 " ЦентрКредит Банкі" 56,0 1,0000000 2,8 АҚ 2 GB_ENRC GB00B29BCK10 EURASIAN NATURAL 304,4 0,3616292 15,0 RESOURCES CORPORATION PLC 3 GB_KZMS GB00B0HZPV38 KAZAKHMYS PLC 304,4 0,3125590 15,0 4 HSBK KZ1C33870011 "Қазақстан Халық 304,4 0,7158543 15,0 Жинақ Банкі" АҚ 5 KCEL KZ1C00000876 "Кселл" АҚ 304,4 0,3901102 15,0 6 KKGB KZ1C00400016 "Казкоммерцбанк" АҚ 54,6 1,0000000 2,7 7 KZTK KZ1C12280018 "Казахтелеком" АҚ 198,1 1,0000000 9,8 8 KZTO KZ1C29950017 "КазТрансОйл" АҚ 198,7 1,0000000 9,8 9 RDGZ KZ1C51460018 "ҚазМұнайГаз" Барлау 304,4 0,1409265 15,0 Өндіру" АҚ --------------------------------------------------------------------------- КЕСТЕГЕ ТҮСІНДІРМЕ ҰСН немесе ISIN – акцияның ұлттық немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі. Эмитент – акция эмитентінің қысқаша атауы. Fi – 14.01.11 жылы KASE-де тіркелген, соңғы мәміле бағасының, 01.01.11 жылға еркін айналыстағы акциялар санының және, әрбір атаулы акциясының индекс мәніне әсер ету үлесін шектейтін, Ri коэфициентінің көбейтіндісі нәтижесінде алынған параметр, млн АҚШ долларымен көрсетіледі. Тәуекел комитетінің шешімі күшіне енгеннен кейін, яғни 01.02.11 басында Fi мәні біршама басқа болады, өйткені акциялардың ағымдағы бағаларына сәйкес Ri коэффициенттері түзетілетін болады. Ri – шектеу коэффициенті – есептесу тәртібі Әдістемеде берілген, 0,15 (15 %) дейін индекс мәніне әрбір акцияның әсер ету үлесін шектейтін параметр. Үлес – KASE Индексін есептеуге арналған өкілеттілік тізімде тұрған, барлық атаулылар акцияларының жалпы нарықтық құнындағы қандай да бір атаулы акциясының жалпы нарықтық бағасының үлесі. Әдістеме мәтіні KASE веб-сайтында http://www.kase.kz/files/normative_base/indicators_met.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. [2013-10-12]