ИНДЕКСТЕР ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ БАҒАЛАУ ЖӨНІНДЕГІ KASE КОМИТЕТІ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ БИРЖАЛЫҚ НАРЫҒЫНДА ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУШЫЛАРҒА БАҒАЛЫ КОРИДОРЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАДЫ

29.04.13 11:55
/KASE, 29.04.13/ – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2013 жылдың 01 ақпанындағы хатына сәйкес Қазақстан қор биржасының (KASE) Индекстер және бағалы қағаздарды бағалау комитеті (Комитет) зейнетақылық активтердің инвестициялық басқару қызметін жүзеге аысратын, ұйымдарға есептеу үшін KASE сауда-саттық жүйесінде бағалы қағаздарды сатып алудың немесе сатудың рұқсат етілген шекті бағаларын анықтады. Төмендегі кестеде, Комитеттің 2013 жылдың 29 сәуіріндегі шешімімен анықталған, базалық өлшемдердің (бағасы мен кірістілігі), шекті мәндері берілген, осыларды баға коридорларының абсолютті мәндерін есептеп шығару үшін пайдалану қажет, осы баға коридорларының қолданыста болу мерзімі берілген. Комитеттің аталмыш шешіміне сәйкес: –бағалы қағаздарды сатып алудың жоғарғы шегі, кестеде көрсетілген, бірақ "ҚазТрансОйл" АҚ жай акциялары үшін бір акцияға ең көбі 850 теңгеге тең, бұл ретте бағаның төменгі шегі шектелмеген; –бағалы қағаздарды сатып алудың төменгі шегі, кестеде көрсетілген, бірақ "ҚазТрансОйл" АҚ жай акциялары үшін бір акцияға ең көбі 750 теңгеге тең, бұл ретте бағаның төменгі шегі шектелмеген; --------------------------------------------------------------------------------------------- Баға Баға коридорының коридорының шегі абсолютті мәнін Баға (базалық есептеу үшін базалық коридорының Бағалы қағаздардың мөлшерден) мөлшері (бағасы қолданыста түрі (атауы) немесе кірістілігі) болу мерзімі - ---------------------------- ---------------- --------------------------- ----------------- Акциялар --------------------------------------------------------------------------------------------- "КазТрансОйл" АҚ +/-0,38 % алдыңғы сауда-саттық 29.04.13–05.05.13 жай акциялары күніндегі жабылу бағасы "Қазақтелеком" АҚ +/-1,72 % алдыңғы сауда-саттық 29.04.13–05.05.13 жай акциялары күніндегі жабылу бағасы "Қазақтелеком" АҚ +/-1,71 % алдыңғы сауда-саттық 29.04.13–05.05.13 артықшылықты акциялары күніндегі жабылу бағасы "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" +/-0,96 % алдыңғы сауда-саттық 29.04.13–05.05.13 АҚ жай акциялары күніндегі жабылу бағасы "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" +/-1,19 % алдыңғы сауда-саттық 29.04.13–05.05.13 АҚ артықшылықты акциялары күніндегі жабылу бағасы - ---------------------------- ---------------- --------------------------- ----------------- Борыштық баға белгілеулер, олардың баға белгілеу заты болып табылады --------------------------------------------------------------------------------------------- "таза баға +/-1,5 % 26.03.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық "таза" бағасы "таза емес баға +/-2,5 % 26.03.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық "таза емес" бағасы - ---------------------------- ---------------- --------------------------- ----------------- МБҚ --------------------------------------------------------------------------------------------- Ұлттық Банкнің Ноталары +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық бағасы бойынша кірістілігі МЕККАМ +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық бағасы бойынша кірістілігі МЕОКАМ +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы < 366 күн) бойынша кірістілігі МЕУКАМ +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы < 366 күн) бойынша кірістілігі МЕОКАМ +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы > 366 и < 2525 күн) бойынша кірістілігі МЕУКАМ +/-0,07 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы > 366 и < 2525 күн) бойынша кірістілігі МЕОКАМ +/-0,10 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы > 2525 күн) бойынша кірістілігі МЕУКАМ +/-0,10 пп 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 (өтелуіне дейін нарықтық бағасы > 2525 күн) бойынша кірістілігі МЕУЖКАМ +/-0,22 % 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық "таза емес" бағасы МУИКАМ +/-0,22 % 29.04.2013 жылға 29.04.13–05.05.13 нарықтық "таза емес" бағасы --------------------------------------------------------------------------------------------- Кестеге ескерту: нарықтық баға деп Бағалы қағаздарды бағалау әдістемесіне сәйкес нарықтық бағалау нәтижесінде биржамен алынған бағасын түсіну керек; пп – пайыздық пункттер. Соңғы үш айдағы инфляцияның жылдық 6,69 %-дан 7,01 %-ға дейін біршама төмендеуі және МБҚ аукциондарында кірістілік деңгейінің тұрақтануына байланысты, Комитет беймемлекеттік облигациялар бойынша коридорлар шегінің мәндерін есептеу үшін базалық мөлшер ретінде, 2013 жылдың 26 наурызында анықталған нарықтық бағаларды (бұдан бұрын 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша анықталған нарықтық бағалар қолданылған) пайдалану туралы шешім қабылдады. Көрсетілген корпоративтік облигациялар бойынша Комтеттің кезекті шақыртылымына дейін қолданыста болсын. [2013-04-29]