"Capital Hotels" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2012 жылдың 01 сәуіріндегі жағдайы бойынша үзінді көшірмесін биржаға ұсынды

19.04.12 16:12
/KASE, 19.04.12/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Capital Hotels" АҚ (Алматы, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің 2012 жылдың 01 сәуіріндегі жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Компанияның тіркеушісі "Қор орталығы" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған (тек KZ1C53690018, KZ1C00000629 жай акциялары) акцияларының жалпы саны 750 000 000 дана, KZ1P53690114 артықшылықты акциялары – 250 000 000 дана; - компанияның 260 587 500 жай акциясы және 125 000 000 артықшылықты акциясы орналастырылған; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан бес және одан көп пайызы көлеміндегі акциялар санына иеленген жалғыз тұлға KWORTEX UNIVERSAL LLP ЖШС болып табылады, оның иелігінде банктің 359 086 766 акциясы (компанияның орналыстырылған акцияларының жалпы санынан 93,13 %), соның ішінде компанияның 235 336 766 жай акциясы (компанияның орналыстырылған жай акцияларының жалпы санынан 90,31 %) және 123 750 000 артықшылықты акциясы бар (компанияның орналыстырылған артықшылықты акцияларының жалпы санынан 99,00 %).