"Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін биржаға ұсынды

20.01.12 16:55
/KASE, 20.01.12/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ (Алматы, бұдан әрі – банк) биржаға өзінің акционерлерінің тізілім жүйесінің 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Банктің тіркеушісі "Қор орталығы" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - банктің жарияланған KZ1C33870011, KZ000A0LE0S4 жай акцияларының жалпы саны 2 400 000 000 дана, KZ1P33870117, KZ000A0LE0R6 артықшылықты акциялар саны – 600 000 000 дана, KZ1P33870216, KZ1P00000244 артықшылықты акциялар саны – 80 225 222 дана; - банктің 1 308 415 960 жай акциясы, 309 859 430 KZ1P33870117, KZ000A0LE0R6 артықшылықты акциясы және барлық KZ1P33870216, KZ1P00000244 артықшылықты акциясы орналастырылған; - банк өзінің 217 263 649 жай акциясын қайта сатып алды; - банктің орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан көп көлеміндегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: ------------------------------------------------------------------------------- Артықшылықты Жай акциялар, акциялар, Банктің --------- --------------- --------- --------------- орналасты- орналастырылған орналастырылған рылған осы осы атаудағы осы атаудағы атаудағы акциялардың акциялардың акцяларыө жалпы жалпы ның жалпы санындағы санындағы санындағы атауы дана үлесі, % дана үлесі, % үлесі, % ---------------- --------- --------------- --------- --------------- ---------- "Алмэкс 755997382 57,78* – – 44,51 "Холдингілік тобы" АҚ "Қазақстан Халық 66136771 5,05* 96715033 24,79* 9,59 Банкінің ЖЗҚ" АҚ "Самұрык-Қазына" – – 196232499 50,31* 11,55 Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ ------------------------------------------------------------------------------- *Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE-мен есептелді. "Орталық бағалы қағаздар депозийтарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес аталған күні банктің 251 971 404 жай акциясының меншік иелері туралы ақпарат ашылмаған. [2012-01-20]