"Казкоммерцбанк" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін биржаға ұсынды

20.01.12 16:44
/KASE, 20.01.12/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Казкоммерцбанк" АҚ (Алматы, бұдан әрі – банк) биржаға өзінің акционерлерінің тізілім жүйесінің 2012 жылдың 01 қазанындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Банктің/Компанияның тіркеушісі "РЕЕСТР-СЕРВИС" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - банктің жарияланған KZ1C00400016, KZ000A0JC858 жай акцияларының жалпы саны 1 100 000 000 дана, артықшылықты KZ1P00400112, KZ0005416453 акциялар саны – 175 000 000 дана; - банктің 779 338 177 жай акциясы және 125 000 000 артықшылықты акциясы орналастырылған; - банк өзінің 713 115 жай және 397 125 артықшылықты акциясын қайта сатып алды; - банктің орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан көп көлеміндегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: ------------------------------------------------------------------ Жай акциялар, ----------- --------------- Банктің орналастырылған орналастырылған осы атаудағы осы атаудағы акциялардың акциялардың Атауы, жалпы санындағы жалпы санындағы аты-жөні дана үлесі, % үлесі, % ---------------------- ----------- --------------- --------------- "Орта-Азиялық инвести- 185 561 734 36,70 20,52 циялық компаниясы" АҚ "Самрұқ-Қазына" Ұлттық 165 517 241 32,71 18,30 әл-ауқат қоры" АҚ Еуразиялық қайта құры- 76 095 329 15,04 8,41 лымдау және даму банкі Н.С.Субханбердин 72 570 672 14,34 8,02 ------------------------------------------------------------------