"Қазақтелеком" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін биржаға ұсынды

19.01.12 15:19
/KASE, 19.01.12/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Қазақтелеком" АҚ (Алматы, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінің 2012 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Компанияның тіркеушісі "Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C12280018, KZ0009093241 жай акцияларының жалпы саны 10 922 876 дана, артықшылықты KZ1P12280114, KZ0009094645 акциялар саны – 1 213 653 дана; - компанияның барлық акциялары орналастырылған; - компания өзінің 49 915 жай және 817 900 артықшылықты акциясын қайта сатып алды; - "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)атаулы ұстауында компанияның 1 388 807 жай акциясы (компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан 11,44 %) бар; - компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысы бес және одан көп көлеміндегі санына иеленген тұлғалар болып табылады: ---------------------------------------------------------------- Жай акциялары, Компанияның ------------------------- орналастырылған орналастырылған барлық осы атаудағы акциялардың акциялардың жалпы санындағы жалпы санындағы үлесі, % Атауы дана үлесі, % ---------------------- --------- --------------- --------------- "Самрұк-Қазына" Ұлттық 5 570 668 51,23 45,90 әл-ауқат қоры" АҚ BODAM B.V. 1 842 725 16,95 15,18 DERAN SERVICES B.V. 1 049 725 9,65 8,65 ----------------------------------------------------------------