"Қазақтелеком" АҚ (Қазақстан) өзінің акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2011 жылдың 01 қаңтардағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін KASE-ге ұсынды

21.01.11 11:05
/KASE, 21.01.11/ – Бағалы қағаздары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Қазақтелеком" АҚ (Алматы, бұдан әрі – компания) биржаға өзінің акционерлерінің тізілім жүйесінің 2011 жылдың 01 қаңтардағы жағдайы бойынша үзінді көшірмесін ұсынды. Компанияның тіркеушісі "РЕЕСТР-СЕРВИС" АҚ (Алматы). Үзінді көшірмеге сәйкес: - компанияның жарияланған KZ1C12280018 жай акцияларының жалпы саны 10 922 876 дана, артықшылықты KZ1P12280114 акциялар саны – 1 213 653 дана; - компанияның барлық акциялары орналастырылған; - компания өзінің 40 952 жай және 817 889 артықшылықты акциясын қайта сатып алды; ------------------------------------------------------------------- KZ1C12280018 жай акциялары ------------------------- Компания орналастырылған Орналастырылған барлық акциялардың осы атаудағы жалпы санындағы акциялардың үлесі, % жалпы санындағы Атауы дана үлесі, % ---------------------- --------- --------------- ------------------ "Самрұк-Қазына" Ұлттық 5 570 668 51,00* 45,90* әл-ауқат қоры" АҚ BODAM B.V. 1 842 725 16,87* 15,18* DERAN SERVICES 1 049 725 9,61* 8,65* LIMITED ------------------------------------------------------------------- * Аталған үзінді көшірмеге сәйкес KASE-мен есептелді. "Орталық бағалы қағаздар депозийтарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес аталған күні компанияның 1 495 063 жай акциясының меншік иелері туралы ақпарат ашылмаған.