жағдай бойынша 01.04.2020 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY 917 235 47,22 6 102,00 923 337 45,03
NEW ASIA INVESTMENT GROUP LIMITED 194 000 9,99 194 000 9,46
METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD 174 815 9,00 174 815 8,53
NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD 155 390 8,00 155 390 7,58
METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD 155 390 8,00 155 390 7,58
KOLUR HOLDING AG JSC 131 939 6,79 16 172,00 148 111 7,22
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 5 827 140
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 107 910
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 1 942 380
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана 107 910
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан