жағдай бойынша 01.04.2020 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
T.Isaev 65 246 52,99 65 246 52,99
Bhamre Prasad 55 404 45,00 55 404 45,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 123 120
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 123 120
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан