жағдай бойынша 01.07.2023 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
First Heartland Securities JSC 129 175 970 78,73 2 115 873,00 131 291 843 78,23
G.Esenov 33 001 596 20,11 33 001 596 19,67
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 697 500 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 2 500 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 165 318 620
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана 2 500 000
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана 1 239 889
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана 164 078 731
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана