жағдай бойынша 01.04.2023 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
ASP CAPITAL RK LIMITED ЖЕКЕ КОМПАНИЯ 1 225 802 50,00 1 225 802 50,00
"Leasing Group" JSC 1 212 460 49,46 1 212 460 49,46
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 3 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 2 451 604
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана