жағдай бойынша 01.01.2013 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
Amirkhan Liyanov 440 226 765 99,00 440 226 765 84,41
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 3 200 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 800 000 000
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 444 673 500
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана 76 875 000
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана 75 000 000
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан 1 875 000