жағдай бойынша 14.02.2024 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
"Neo Crystal Holdings Ltd" Private Limited Company 22 207 758,00 22 207 758 12,40
"SOLVA GROUP LTD." Private Limited Company 24 058 404,00 24 058 404 13,44
"SOLVA CAPITAL" LLP 132 798 488 100,00 132 798 488 74,16
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 138 798 488
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана 46 266 163
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 132 798 488
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана 46 266 162
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана