жағдай бойынша 01.07.2023 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
A.G.OVERSEAS PTE.LTD PRIVATE LIMITED COMPANY 145 780 600 100,00 145 780 600 100,00
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 145 780 600
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 145 780 600
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана