жағдай бойынша 01.07.2019 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
National Managing Holding Baiterek JSC 6 081 380 100,00 6 081 380 96,05
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 13 681 600
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 6 331 380
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана 250 000
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана 6 081 380
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дан