жағдай бойынша 01.07.2018 ( алдыңғы үзінді көшірмесіне | келесі үзінді көшірмеге )

Ұстаушының атауы Жай акциялары, дана Жай акциялары, үлесі % Артықшылықты
акциялары
Барлық акциялары, дана Барлық акциялары, үлесі %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 2 117 397 911 72,75 2 117 397 911 69,94
Holding Group ALMEKS JSC 700 171 633 24,06 700 171 633 23,13
           
Жарияланған жай акцияларының саны, дана 24 175 000 000
Жарияланған артықшылықты акцияларының саны, дана
Орналастырылған жай акцияларының саны, дана 3 027 271 879
Орналастырылған артықшылықты акцияларының саны, дана
Кері сатып алынған жай акцияларының саны, дана 116 725 583
Кері сатып алынған артықшылықты акцияларының саны, дана
Айналыстағы жай акцияларының саны, дана 2 910 546 296
Айналыстағы артықшылықты акциялардың саны, дана